FORMACIÓ

LES NOSTRES RECOMANACIONS

Migración segura. 20 puntos de acción.

Dicasterio para el servicio del Desarrollo Humano Integral.

El Papa Francisco sabe lo que necesitan los solicitantes de asilo, los migrantes y los refugiados. Según él, deberíamos acogerlos y protegerlos, promoverlos e integrarlos. Para hacer posible todo esto, aquí hay algunos recursos que puedes utilizar en tu comunidad o en tu parroquia…además de unas políticas para hacer incidencia en tu país y ante la ONU.

Compartir

SEGUEIX-NOS A:

Formulari d'inscripció al
Corrent Social Cristià


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS Les seves dades seran tractades per Corrent Social Cristià amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. No seran comunicades a tercers ni s'utilitzaran per cap altra finalitat. L'informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a l'adreça: info@elcorrent.org