FORMACIÓ

LES NOSTRES RECOMANACIONS

Carta Encíclica Deus Caritas est.

DEL SUMME PONTÍFEX BENET XVI ALS BISBES, ALS PREVERES I DIAQUES, A LES PERSONES CONSAGRADES I A TOTS ELS FIDELS LAICS SOBRE L’AMOR CRISTIÀ.

«Déu és amor; el qui està en l’amor està en Déu, i Déu està en ell» (1 Jn 4,16). Aquestes paraules de la Primera carta de Joan expressen amb claredat meridiana el cor de la fe cristiana: la imatge cristiana de Déu i també la imatge consegüent de l’home i del seu camí. A més, en aquest mateix versicle, Joan ens ofereix, per dir-ho així, una formulació sintètica de l’existència cristiana: «Nosaltres hem conegut l’amor que Déu ens té i hi hem cregut».

Compartir

SEGUEIX-NOS A:

Formulari d'inscripció al
Corrent Social Cristià


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS Les seves dades seran tractades per Corrent Social Cristià amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. No seran comunicades a tercers ni s'utilitzaran per cap altra finalitat. L'informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a l'adreça: info@elcorrent.org