DOCUMENTS OFICIALS

Descobreix tots els documents oficials que El Corrent posa a disposició per a que es pugui fer un seguiment dels judicis sobre la actualitat que ens envolten i els ideals als que aspirem.

Declaració oficial El Corrent

El Corrent Social Cristià és un moviment que cerca transformar la societat actual per fer-la més lliure i més justa. Proposa la renovació social, cultural i política, promovent els principis i els valors de l'humanisme cristià en tots els aspectes de la vida i en tots els sectors per construir una civilització basada en la veritat i l'amor...

Formulari d'inscripció al
Corrent Social Cristià


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS Les seves dades seran tractades per Corrent Social Cristià amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. No seran comunicades a tercers ni s'utilitzaran per cap altra finalitat. L'informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a l'adreça: info@elcorrent.org