FORMACIÓ

LES NOSTRES RECOMANACIONS

Catecisme de l’Església Católica. Compendi.

«MOTU PROPRIO»
per a l’aprovació i la publicació del
Compendi del Catecisme de l’Església Catòlica

Als Venerables Germans Cardenals, Patriarques, Arquebisbes, Bisbes, Preveres, Diaques i a tots
els Membres del Poble de Déu
Fa ja vint anys començava la preparació del Catecisme de l’Església Catòlica, a petició de
l’Assemblea extraordinària del Sínode dels Bisbes celebrada en ocasió del vintè aniversari de la
clausura del Concili Ecumènic Vaticà II.
Agraeixo infinitament a Déu Nostre Senyor d’haver donat a l’Església aquest Catecisme,
promulgat ell992 pel meu venerat i estimat Predecessor, el Papa Joan Pau Il.

Compartir

SEGUEIX-NOS A:

Formulari d'inscripció al
Corrent Social Cristià


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS Les seves dades seran tractades per Corrent Social Cristià amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. No seran comunicades a tercers ni s'utilitzaran per cap altra finalitat. L'informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a l'adreça: info@elcorrent.org