FORMACIÓ

LES NOSTRES RECOMANACIONS

32º Jornada Mundial del Enfermo 2024

Publicación del Mensaje del Papa Francisco: “No conviene que el hombre esté solo”.

La Santa Sede ha publicado el Mensaje del Papa Francisco para la 32ª Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el 11 de febrero de 2024, con el tema: «No conviene que el hombre esté solo». Cuidar al enfermo cuidando las relaciones.

El mensaje del Santo Padre se inspira en el Capítulo 2 del Libro del Génesis (Gn 2,18).

Compartir

SEGUEIX-NOS A:

Formulari d'inscripció al
Corrent Social Cristià


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS Les seves dades seran tractades per Corrent Social Cristià amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. No seran comunicades a tercers ni s'utilitzaran per cap altra finalitat. L'informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a l'adreça: info@elcorrent.org