LA CARTA SETMANAL

D'EN JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL

La revolució cultural cristiana

Benvolgut amic/Benvolguda amiga d’El Corrent,

La concepció cultural cristiana és l’única alternativa sòlida, verificable i integral al conjunt de crisis, necessitats irresoltes i desafiaments que pateix la nostra societat.

Al voltant d’aquest tema vam dur a terme una sessió formativa per Zoom el passat dia 26 i per l’interès desplegat, m’ha semblat que podia ser útil situar l’esquema de què hem d’entendre per aquesta concepció cultural cristiana que neix de la fe, però que només depèn de la raó per ser assumida. 

La Cultura Cristiana com a alternativa

Fonaments de la Concepció Cultural Cristiana

 1. Solidaritat.
 2. Participació real: Fomentar la cooperació i la participació activa de tots a la societat.
 3. Destinació Universal dels Béns: Promoure una distribució equitativa dels recursos.
 4. Subsidiarietat: Respectar l’autonomia de les comunitats locals, permetent que resolguin els problemes amb els propis mitjans abans de recórrer a nivells superiors.
 5. Justícia.
 6. Llibertat: Assegurar que tots els individus tinguin accés a la justícia i la llibertat, promovent una vida digna.
 7. Veritat.
 8. Servei al bé comú: Mantenir un compromís amb la veritat i el servei desinteressat al bé comú.
 9. Impacte positiu a la vida personal i social.
 10. Estabilitzadors automàtics de la cultura cristiana. Tensor cristià.

20 notes característiques de la concepció cultural cristiana

 1. Dignitat humana i drets inalienables.
 2. Valor de la llibertat i de la consciència Individual.
 3. Autonomia individual.
 4. Ètica i la moralitat.
 5. Normes morals universals.
 6. Èmfasi en la igualtat i la justícia social Igualtat Davant la Llei
 7. Influència en la legislació i els drets socials.
 8. Polítiques de benestar i assistència social.
 9. Ètica de la cura i la solidaritat compromís social ajuda humanitària organització comunitària i voluntariat.
 10. Justícia i responsabilitat social.
 11. Família matrimoni i comunitat.
 12. Cura dels malalts i vulnerables.
 13. Ètica del treball i la responsabilitat.
 14. Educació i desenvolupament del coneixement. Contribucions del cristianisme a l’educació i el pensament científic. Educació Integral per a tothom.
 15. Estructures i Models Institucionals. Influència a les Institucions Democràtiques. Governança Justa i Participativa. Drets civils. Política: com a servei, com a manifestació de la caritat cristiana, basada en la concòrdia, l’amistat civil aristotèlica. Lideratge Ètic i Governança.
 16. Responsabilitat Social i Ambiental.
 17. Influència Cultural i Artística, Art i Patrimoni Cultural.
 18. Cerca de la Veritat i la Saviesa.
 19. Ètica de les virtuts aristotèlic-tomistes.
 20. La dimensió espiritual de l’ésser humà.

Pau i bé!

Josep Miró

info@elcorrent.org
www.elcorrent.org
Facebook: https://www.facebook.com/elcorrent
X: https://twitter.com/el_corrent
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/elcorrent/
Instagram: https://www.instagram.com/el_corrent/
Youtube: https://www.youtube.com/@el_corrent

Compartir

SEGUEIX-NOS A:

Formulari d'inscripció al
Corrent Social Cristià


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS Les seves dades seran tractades per Corrent Social Cristià amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. No seran comunicades a tercers ni s'utilitzaran per cap altra finalitat. L'informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a l'adreça: info@elcorrent.org