La revolució cultural cristiana

Benvolgut amic/Benvolguda amiga d’El Corrent, La concepció cultural cristiana és l’única alternativa sòlida, verificable i integral al conjunt de crisis, necessitats irresoltes i desafiaments que pateix la nostra societat. Al voltant d’aquest tema vam dur a terme una sessió formativa per Zoom el passat dia 26 i per l’interès desplegat, m’ha semblat que podia ser […]

Formulari d'inscripció al
Corrent Social Cristià


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS Les seves dades seran tractades per Corrent Social Cristià amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. No seran comunicades a tercers ni s'utilitzaran per cap altra finalitat. L'informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a l'adreça: info@elcorrent.org