LA CARTA SETMANAL

D'EN JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL

Closeup image of a woman's hand writing on blank notebook with coffee cup on wooden table

“El futur està a les teves mans”

Estimat lector,

El títol d’aquesta carta, “El futur està a les teves mans”, és una invitació a reflexionar sobre com els nostres valors i accions modelen el món en què vivim. Els valors cristians, fonamentals en moltes cultures i cors, tenen un paper crucial en aquesta configuració del futur.

El cristianisme, en la seva essència, promou la bondat, l’amor i la compassió. Aquests principis no només són essencials per a les nostres relacions personals, sinó que també influeixen en com interactuem amb la nostra comunitat i el medi ambient. Cada acte de bondat, cada moment d’entesa i cada gest d’amor són maons amb els quals construïm un futur més brillant.

El perdó és un altre valor cristià fonamental. Vivim en un món on els errors són inevitables, però el perdó ens permet curar i avançar. En perdonar, no només alliberem als altres de la seva culpa, sinó que també ens alliberem de la càrrega del ressentiment, obrint camins cap a un futur més pacífic.

La humilitat és una altra pedra angular. Reconèixer les nostres limitacions i estar oberts a aprendre dels altres ens ajuda a créixer. En un món que sovint valora l’èxit i el poder, la humilitat ens recorda que som part d’una comunitat més gran i que tots tenim quelcom valuós a contribuir.

La generositat també ocupa un lloc destacat en els valors cristians. Compartir els nostres recursos, temps i talents amb els altres no només ajuda a satisfer les necessitats immediates, sinó que també fomenta un esperit de comunitat i interdependència. En un món cada vegada més connectat, les nostres accions generoses poden tenir un impacte profund i de llarg abast.

Finalment, la fe és la força motriu que ens impulsa a viure segons aquests valors, fins i tot en moments de dubte o dificultat. La fe ens proporciona esperança i direcció, recordant-nos que, malgrat els desafiaments, sempre hi ha una possibilitat de creixement i renovació.

El futur, estimat lector, realment està a les teves mans. A través de les teves accions diàries, guiades pels valors cristians, tens el poder de modelar un món millor, més just i amorós. Que aquest missatge t’inspiri a viure amb propòsit i amor.

Compartir

SEGUEIX-NOS A:

Formulari d'inscripció al
Corrent Social Cristià


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS Les seves dades seran tractades per Corrent Social Cristià amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. No seran comunicades a tercers ni s'utilitzaran per cap altra finalitat. L'informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a l'adreça: info@elcorrent.org