“El futur està a les teves mans”

Closeup image of a woman's hand writing on blank notebook with coffee cup on wooden table

Estimat lector, El títol d’aquesta carta, “El futur està a les teves mans”, és una invitació a reflexionar sobre com els nostres valors i accions modelen el món en què vivim. Els valors cristians, fonamentals en moltes cultures i cors, tenen un paper crucial en aquesta configuració del futur. El cristianisme, en la seva essència, […]