e-Cristians és ara el Corrent Social Cristià (e-C)

Benvolgut/da amic/ga d’El Corrent, El passat dissabte 25 de maig es va celebrar l’Assemblea Extraordinària, en la qual es van aprovar per unanimitat les modificacions estatutàries necessàries per procedir amb la fusió entre e-Cristians i El Corrent, sota la denominació del Corrent Social Cristià (e-C) amb el peix com a símbol i color rosa quaresma […]

Formulari d'inscripció al
Corrent Social Cristià


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS Les seves dades seran tractades per Corrent Social Cristià amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. No seran comunicades a tercers ni s'utilitzaran per cap altra finalitat. L'informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a l'adreça: info@elcorrent.org