LA CARTA SETMANAL

D'EN JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL

Per què El Corrent postula com a projecte bàsic la cultura cristiana per a la nostra societat

Benvolgut/da amic/ga d’El Corrent,

Promoure una societat basada en la cultura cristiana és promoure un projecte a l’abast de tothom perquè, a diferència de la condició religiosa, assumir aquesta cultura no està en funció de la fe, sinó de la raonabilitat de la proposta.

És absurd que s’assumeixin acríticament postulats en bona part irracionals, com els que conté la doctrina de gènere convertida en política d’estat i obligatòria per a tothom, i que al mateix temps no es pugui plantejar que un model personal i col·lectiu que tingui com a horitzó de sentit la cultura cristiana és el millor per raons empíriques, objectives. Ho és perquè molts dels valors que proposa, més enllà dels cristians de confessió, es consideren beneficiosos i valuosos per a la societat.

Poden mostrar un gran benefici empíric perquè han demostrat tenir un impacte positiu en el benestar individual i social; també per aquells que no comparteixen la fe. Per exemple, l’ètica cristiana emfatitza l’amor desinteressat, la compassió, la justícia i el perdó, ingredients fonamentals per a una bona vida personal i col·lectiva i que poden ser valorats en aquests termes per persones que tinguin religions alienes a la cristiana o, fins i tot, sense religió, perquè reconeixen en aquells ingredients el seu potencial per millorar la convivència i el desenvolupament humà.

La conclusió a la qual podem arribar és aquesta: la cultura cristiana, tot tenint les seves arrels en una fe, té una dimensió autònoma que la fa atractiva i rellevant per a totes les persones. La seva acceptació es fonamenta en el raciocini i en el reconeixent demostrable del valor intrínsec de les seves propostes per al bon desenvolupament individual i de la societat.

El Corrent ha organitzat la Xerrada-Conferència per Zoom sobre la “Situació i perspectives polítiques de Catalunya. Eleccions del 12 de maig” el dimecres 8 de maig a les 19h. a càrrec del Sr. Jordi Alberich, economista, exdirector del Cercle d’Economia i col·laborador d’El Periódico. La presentació serà a càrrec meu. Aquest és l’enllaç per participar en la sessió: https://us02web.zoom.us/j/6304386212?pwd=QUtSaDd4RTUzOUNrTzg4am9XbFdYZz09 

Per acabar, vull recomanar-te:

Pau i bé!

Josep Miró

@jmiroardevol

Compartir

SEGUEIX-NOS A:

Formulari d'inscripció al
Corrent Social Cristià


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS Les seves dades seran tractades per Corrent Social Cristià amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. No seran comunicades a tercers ni s'utilitzaran per cap altra finalitat. L'informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a l'adreça: info@elcorrent.org