LA CARTA SETMANAL

D'EN JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL

Ho tenim a l’abast de la mà

Benvolgut/da amic/ga d’El Corrent,

Ho tenim a l’abast de la ma:

  1. El Corrent Social Cristià (e-C) constitueix una novetat radical que compta amb l’avantatge de disposar de l’experiència i el treball de més de dues dècades d’e-Cristians, una realitat semblant però diferent. I aquest fet nou i aquesta experiència confereixen a El Corrent un extraordinari potencial transformador, que si l’assoleix a  Catalunya, constituirà una referència per a tota Espanya i acabarà configurant un nou model d’acció política a Europa, per als cristians i més enllà d’ells. Tot això pot ser així i només depèn de nosaltres.
  2. Som un corrent social en el sentit d’un moviment, que no partit, que organitza a una  part de la societat, que volem creixent amb  una visió i una missió que tenen com a element nuclear la cultura cristiana.
  3. No la  fe,  sinó la cultura. Cal reiterar la diferència. La fe és la gràcia, un do de Déu, no és comú a tots; la cultura cristiana només necessita la raó i la llibertat per ser assumida, i això per principi està a l’abast de totes les persones.
  4. El Corrent Social Cristià té una primera formulació de molta qualitat, en la nostra Declaració presentada  el 3 de març i que tots hauríem de saber explicar i donar raó.
  5. És molt difícil avançar només amb treball voluntari i ocasional i aquesta dificultat representa dues coses: a) depenem de la voluntat de servei de tots plegats i de la continuïtat en el compromís, b) guanyar en capacitat econòmica. Les dues qüestions han de progressar a l’ensems.
  6. Necessitem ser capaços de projectar la nostra visió; això és, la imatge de què volem aconseguir i de com volem ser percebuts.  Això exigeix un gran treball intern fet des de la màxima saviesa i humilitat. El Corrent no pot ser vist com un lloc on donar sortida a les nostres individuals i comprensibles expansions i ha de treballar simultàniament els  fonaments: la cultura i doctrina social cristiana, lligada bons diagnòstics polítics. Tot això no s’improvisa i només amb treball esforçat es construirà.
  7. La missió descriu el camí a seguir, cosa que l’emparella amb l’estratègia i aquesta a hores d’ara passa per créixer en afiliats i presència. Ambdues coses no baixen del cel, ni hi ha uns taumaturgs que les assoleixen. Sorgeixen del treball de tothom. Si hom no traspua entusiasme, no crida als seus entorns a participar, no procura promoure una petita o no tant petita presentació en el seu àmbit, no fa servir les xarxes per difondre el que fa El Corrent, no participa, no s’interessa, El Corrent no prosperarà.
  8. Estic convençut que el resultat serà formidable; tenim massa bona gent i encara n’hi haurà més, perquè no sigui així . Estic convençut que ho assolirem sota les premisses de participació, acció i promoció; PAP és el mot d’ordre que ens ha de guiar. D’aquesta manera molt aviat serem una força de transformació extraordinària.

Aquesta es també una crida  als que encara no s’han afiliat. Aquesta és una base necessària. També que, en la mesura de les disponibilitats i vocacions de cadascú, participi i assumeixi alguna mena de compromís.

Aquest es el substrat sobre el qual construïm el gran projecte.

Aquesta setmana et recomano:

Pau i bé!

Josep Miró

@jmiroardevol

Compartir

SEGUEIX-NOS A:

Formulari d'inscripció al
Corrent Social Cristià


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS Les seves dades seran tractades per Corrent Social Cristià amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. No seran comunicades a tercers ni s'utilitzaran per cap altra finalitat. L'informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a l'adreça: info@elcorrent.org