¿Te preocupa la desaparición

de los valores cristianos de la esfera pública de nuestro país?

¿Tu visión

de la persona se alinea con el humanismo social cristiano?

¿Estás a favor

de una ley catalana de promoción de la família?

¿Quieres información

sobre el Observatorio contra la pederastia?

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

QUIÉN SOMOS

COLABORA CON LA CORRIENTE

QUÉ HACEMOS

Observatorio
de lucha
contra la pederastia.

Consejo de solidaridad con Nicaragua

Exigimos una ley de ayuda a los
enfermos con ELA

El congreso de cultura
cristiana

Por una ley catalana de promoción de
la familia

Por una nueva ley electoral, damos voz y voto a los electores

FORMACIÓN

NUESTRAS RECOMENDACIONES

LA CARTA SEMANA

DE JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL

LA ACTUALIDAD EN LAS REDES

La manera de governar i de gestionar els serveis públics que retrata cruament aquesta notícia és la que @el_corrent vol desterrar de Catalunya
No és admissible que prevalgui l'interès del partit per sobre del bé comú
Després l'informe PISA en canta les 40

Els cristians a Catalunya, el que creiem i proposem està absolutament desplaçat de l’espai públic
Com és possible tanta incapacitat per transmetre que allò que pensem és el millor per a la vida personal i col·lectiva?
A El Corrent ho volem canviar
Ajuda'ns

Burkina Faso s'enfronta des del 2015 a la violència gihadista de grups armats afiliats a Al-Qaida i Estat islàmic que han causat prop de 20.000 morts i més de dos milions de desplaçats interns.
El desinterès d'Occident clama al cel.
Preguem i ajudem-los:

Veure més

Estate al día

¡No te pierdas ninguna novedad! Suscríbete a la newsletter.

SÍGUENOS EN:

Formulari d'inscripció al
Corrent Social Cristià


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS Les seves dades seran tractades per Corrent Social Cristià amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. No seran comunicades a tercers ni s'utilitzaran per cap altra finalitat. L'informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a l'adreça: info@elcorrent.org

Fes una aportació i ajuda
al Corrent Social Cristià

Pots fer una transferència bancària al següent número de compte:

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
IBAN: 
ES83 0182 1797 3902 0404 9636

 
O bé envia un BIZUM* al 08812

* Entra a l’aplicació del teu banc i busca l’opció Bizum.
Fes clic a Fer donatiu, indica la quantitat que vols donar i introdueix el codi 08812.
T’apareixerà com a beneficari Corrent Social Cristià. Confirma i envia.
 
És necessari que l’entitat bancària disposi del servei per realitzar donacions a ONGs.

Formulario de inscripción a la
Corriente Social Cristiana


PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Sus datos serán tratados por Corriente Social Cristiana con el fin de poder suministrarle la información que nos ha solicitado y de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos) y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. No serán comunicadas a terceros ni se utilizarán por otra finalidad. Le informamos que puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión u oposición enviando un correo electrónico a la dirección: info@elcorrent.org

Haz una aportación y ayuda
a la Corriente Social Cristiana

Puedes realizar una transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
IBAN:
ES83 0182 1797 3902 0404 9636


O bien envía un BIZUM* al 08812

*Entra en la aplicación de tu banco y busca la opción Bizum.
Haz clic en Hacer donativo, indica la cantidad que quieres donar e introduce el código 08812.
Aparecerá como beneficiario Corrent Social Cristià. Confirma y envía.
Es necesario que la entidad bancaria disponga del servicio para realizar donativos a ONGs.